De Maakbare Mens looft "Euthanasie in de psychiatrie"

22
Februari

De Maakbare Mens, een vrijzinnige vzw die informeert over nieuwe medische technologieën, hun mogelijkheden en risico’s, heeft een recensie geplaatst over een Houtekiet-titel. ‘Het boek Euthanasie in de psychiatrie. Het belang van wilsbekwaamheid is bijzonder gedetailleerd en zeer uitvoerig geargumenteerd en gedocumenteerd. Het wordt door Wim Distelmans in het voorwoord verplichte lectuur genoemd voor iedereen – patiënten en hun familie, artsen, psychiaters en andere zorgverleners – die betrokken is bij de euthanasie van terminale zieken of van mensen met een niet-terminale aandoening zoals een psychiatrische aandoening. Het boek is het resultaat van een doctoraatsonderzoek en het streven naar volledigheid maakt dat het niet altijd even vlot leest voor wie niet over enige voorkennis beschikt. Toch is het naar mijn mening geschikt voor ieder die zich ernstig en gefundeerd wil informeren over levensbeëindiging in het algemeen en in de context van een psychiatrische aandoening in het bijzonder.’

Het is niet altijd makkelijk om aandacht te krijgen voor een boek, zeker niet als het onderwerp zo specifiek is. Je zal het boek van Frank Schweitser waarschijnlijk niet in grote stapels in de boekhandel zien liggen, maar het is wel fijn om te weten dat je wordt geapprecieerd door de kenners. Lees de hele recensie hier. Klik hier voor het boek zelf.

Terug naar overzicht