0


Manuscript

Houtekiet brengt jaarlijks zowat veertig boeken op de markt. Als u een manuscript hebt dat u wil laten uitgeven, kunt u dat opsturen naar:

Uitgeverij Houtekiet
t.a.v. de redactie
Schaliënstraat 1 bus 11
2000 Antwerpen

Wij proberen uw werk zo snel mogelijk door te nemen en te beoordelen, maar gezien de hoeveelheid manuscripten die worden toegestuurd, kan het tot vijf maanden duren vooraleer u reactie krijgt. We kunnen u enkel laten weten of een boek binnen ons fonds past en uitgegeven kan worden, uitgebreide commentaar of redactiewerk zijn niet mogelijk. Over afgewezen manuscripten kunnen we niet corresponderen. Afgewezen manuscripten worden niet bewaard: als u een geadresseerde retourenvelop met voldoende porto bijsluit, sturen we u het manuscript terug.