Godelieve van Amerika

Godelieve van Amerika

  • Pagina's: 176
  • Afwerking: paperback
  • ISBN: 9789089242846
  • Publicatiedatum: 15/02/2014
  • Formaat: 14 x 22
  • Verkoopprijs: € 18,95
  • Status: Verschenen

Johan de Vos werd geboren in een groot katholiek Brugs middenstandsgezin. Uitgerekend zijn vrolijkste zus wil non worden, eerst als missiezuster, maar als dat fysiek te zwaar blijkt, kiest ze voor een contemplatief leven bij de arme klaren, niet dicht bij huis maar in het strengste klooster in de al zo conservatieve Verenigde Staten. Zo trouwt ze twee keer met God. Vanaf dat moment telt voor haar alleen nog de Regel en wordt ze voor het gezin een verre vreemde of godbetert ‘Godelieve van Amerika’.

Na haar dood gaat Johan de Vos, een nakomer die zijn zus nauwelijks heeft gekend, op zoek naar zijn diepgelovige zus aan de hand van brieven, talloze privéfoto’s, verhalen van zijn andere zussen en broer en van wat hij nog van Godelieve hoorde en zag tijdens zijn reizen naar Amerika. Eerst is er zijn eigen ongeloof – wie kiest er vrijwillig voor een saai leven achter tralies? – maar zoetjesaan groeien zijn begrip en empathie, ja, zelfs enige bewondering.

Godelieve van Amerika overstijgt het portret van een particuliere non en van een particulier gezin, het boek biedt een verrassende inkijk in het katholieke Flandre profonde van voor en na de Tweede Wereldoorlog. De auteur heeft dit alles sober maar uiterst efficiënt opgetekend en ontroert door zijn commentaar bij de ruim zestig foto’s in het boek.

Naar aanleiding van deze publicatie loopt in Leuven in KADOC tot eind maart de tentoonstelling “Godelieve van Amerika. Twee kloosterlevens in beeld”. Hier vindt u daarover alle informatie: http://kadoc.kuleuven.be/nl/acti/expo/godelieve_amerika.php

De pers over Godelieve van Amerika