Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)

Een romantisch revolutionair

  • Pagina's: 552
  • Afwerking: hardcover met stofwikkel
  • ISBN: 9789089242044
  • Publicatiedatum: 18/05/2012
  • Formaat: 15,5 x 23,5
  • Verkoopprijs: € 34,95
  • Status: Verschenen

Weinigen spraken in Nederland en België zo tot de verbeelding als Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Talloze arbeiders zagen in hem een Verlosser, een held die strijdend afstand deed van de hoge kringen waartoe hij behoorde. Waar hij sprak, stroomden de zalen vol. Hij redigeerde het beroemde blad Recht voor Allen en onder zijn charismatische leiding groeide de Sociaal Democratische Bond uit tot een landelijke partij. Zijn boeken en brochures werden in vele talen vertaald.

De elite spaarde hem niet. Domela zat in de gevangenis wegens majesteitsschennis, België en Duitsland verboden hem de toegang en geheime diensten maakten jacht op hem.

De auteur schreef een biografie boordevol nieuwe informatie. Hij staat uitvoerig stil bij Domela’s charisma, las zijn briefwisseling met personen als Karl Marx, Friedrich Engels, August Bebel, Peter Kropotkin en Robert Michels. Hij presenteert Domela als een internationale coryfee zonder wie het socialisme en anarchisme een minder utopisch aanzien had gekregen. Domela ging uit van de emanciperende kracht van kennis en onderwijs. Maar hij was ook een romantische revolutionair die gedreven werd door de behoefte aan het herstel van eenheid en gemeenschap. Medestrijders en rivalen als Multatuli, Pieter Jelles Troelstra, Wilhelm Liebknecht en Eduard Anseele komen volop tot leven. Ook de tragiek in Domela’s privéleven blijft niet onbesproken: de man verloor drie echtgenotes en vijf kinderen.

De pers over Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)

'Voor wie iets van Domela en ontluikende bewegingen als het socialisme en anarchisme wil weten, is dit een onmisbaar boek.'
Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer

Andere publicaties van deze auteur

Ernest Mandel

Ernest Mandel

Rebel tussen droom en daad. 1923 - 1995

De Belgische econoom Ernest Mandel (1923-1995) was een ondogmatische marxistische denker en een radicale politicus. Internationaal oefende hij een grote invloed uit op de generatie van ’68. ...