De wereld redden

De wereld redden

Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving

  • Pagina's: 288
  • Afwerking: paperback
  • ISBN: 9789089242549
  • Publicatiedatum: 11/10/2013
  • Formaat: 15,5 x 23,5
  • Verkoopprijs: € 19,95
  • Status: Verschenen

Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële overvloed en immateriële schaarste. We doen alsof de planeet oneindig is en plegen er dermate roofbouw op dat het overleven van de menselijke soort in gevaar komt. Anderzijds bouwen we via auteursrechten en patenten artificiële muren rond menselijke kennis om sharing en samenwerking zo moeilijk mogelijk te maken.

Het peer-to-peermodel, geïnspireerd door open source zoals Wikipedia, wil die logica omdraaien. Michel Bauwens ziet in nieuwe fenomenen zoals de samenwerkingseconomie, peer-to-peernetwerken, open source, crowdsourcing, fab labs, microfabrieken, de makersbeweging en stadslandbouw een weg naar een postkapitalistische samenleving, waarbij de markt zal onderworpen worden aan het algemeen belang.

Net zoals het feodalisme ontstond binnen de schoot van de Romeinse slavenmaatschappij en het kapitalisme binnen het feodalisme, groeit ook binnen het kapitalisme het embryo van een nieuwe samenleving. Om de wereld te redden, dringt zich een herlokalisering van de productie op en een uitbreiding van globale samenwerking op vlak van kennis, code en design.

De pers over De wereld redden

‘Michel Bauwens is een van de belangrijkste theoretici op het vlak van de economie van de samenwerking’ - Libération

'De wereld redden is een boek dat het waard is gelezen te worden. Michel Bauwens slaagt erin om verschillende fenomenen aan elkaar te linken en aan te tonen dat ze eigenlijk deel uitmaken van één grote omwenteling die momenteel aan de gang is. Daarbij denkt hij door en probeert hij zich een beeld te vormen over hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Verder bezondigt hij zich zeker niet aan het naïeve optimisme dat bij het begin van het internet opgang maakte en dat verkondigde dat alle mensen broeders zouden worden door het internet. Integendeel, hij waarschuwt dat de overgang van de kapitalistische naar de postkapitalistische samenleving met veel onrust en turbulentie gepaard kan gaan, net zoals bijvoorbeeld de overgang van de feodale naar de industriële samenleving mede aan de basis lag van de Franse Revolutie. Nochtans toont De wereld redden dat die transitie ook op een andere manier kan gebeuren en dat die er uiteindelijk toe kan leiden dat de mens het misschien materieel met minder zal moeten stellen, maar dat hij er immaterieel met grote schreden op vooruit kan gaan.' - Lieven Monserez, Liberales

Fragment uit een interview met Jean-Luc Dehaene in De Morgen, 19 april 2014 :

"Misschien liggen de oplossingen buiten de politiek. Het is me gaan dagen toen ik het boek De wereld redden las, van de Belgische filosoof Michel Bauwens. Hij is blijkbaar geklasseerd in de groep van de 100 meest vooraanstaande denkers in de wereld van het moment. Die man ontwikkelt geen theorie, maar een praktijk van wat hij noemt peer-to-peer. Hij ziet buiten de traditionele circuits groepen tot stand komen, via het internet. Een sterk uitgewerkt voorbeeld daarvan is Wikipedia. Dat is gewoon ontstaan door mensen die hun bijdrage leveren en daarbij niet aan winst of zo denken. Je zult zoiets ook op het plaatselijke vlak krijgen: sharing, groepsaankopen, groepsproductie. Zo kunnen er groepen in de maatschappij ontstaan die een gelijkaardige rol kunnen spelen als vakbonden, coöperatieven, ziekenfondsen in de industriële maatschappij. En vanuit die rol nieuwe dingen uitbouwen. Noem het een nieuwe vorm van gemeenschapsvorming, die niet commercieel gestuurd is, maar wel commercieel actief kan zijn. Waarbij er een inbreng kan komen van alle kanten, over de hele wereld. Alle apps die gemaakt worden, zullen daartoe bijdragen. Onder meer die van de taxi's in Brussel (Uber, YD/RW) waarover nu zo fel gediscussieerd wordt. We zullen huizen uitwisselen in plaats van op hotel gaan. Niet onomstreden, maar het is wel de weg die we opgaan.'

 

Andere publicaties van deze auteurs

De wereld redden (e-book)

De wereld redden (e-book)

Met peer-to-peer naar een postkapitalistische sameleving

Het e-book verschijnt samen met de nieuwe editie Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële overvloed en immateriële schaarste. We doen alsof de planeet oneindig is en ...