Onze gratie en genade

Onze gratie en genade

Misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden

  • ISBN: 9789089244185
  • Publicatiedatum: 08/10/2015
  • Formaat: 15,5x23,5
  • Verkoopprijs: € 24,99
  • Status: Verschenen

In de periode van de Bourgondische Nederlanden schreven mensen die veroordeeld waren vanwege een ernstig misdrijf – moord, doodslag of het ‘ontschaken’ van een vrouw – soms een genadebrief naar de hertogen, om gratie te verkrijgen. Veel van die brieven zijn bewaard, en de inhoud ervan, de manier waarop ze opgesteld zijn en de positie van de schrijver vertellen veel over hoe de maatschappij ten tijde van de Bourgondische Nederlanden precies in elkaar zat.

Historici Walter Prevenier en Peter Arnade doken in de archieven op zoek naar overgebleven genadebrieven, en gebruiken die om in Onze gratie en genade een levendig portret te schetsen van misdaad, straf, boete en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden.