Free to work

Free to work

voor een open en moderne arbeidsmarkt

  • Pagina's: 360
  • Afwerking: paperback
  • ISBN: 9789089240729
  • Publicatiedatum: 10/02/2010
  • Formaat: 15,5 x 23,5
  • Verkoopprijs: € 24,95
  • Status: Verschenen

Een goede arbeidsmarkt is belangrijk voor de ontwikkeling van de economie en de instandhouding van onze welvaartstaat. De meerwaarde voor werknemer, werkzoekende en werkgever valt niet te ontkennen.

Het is dan ook zorgwekkend dat de resultaten van onze arbeidsmarkt internationaal ronduit slecht zijn. De arbeidskosten zijn hoog, er werken te weinig mensen, de zwarte economie bloeit als nooit tevoren en het aanbod is niet op de vraag afgestemd. Even zorgwekkend is dat onze arbeidsmarkt helemaal niet voorbereid is op de vele uitdagingen zoals de globalisering, de vergrijzing en de snelle technologische ontwikkelingen. Daar bovenop komt dan nog de economische crisis die de arbeidsmarkt ondermijnt.

Een deel van de verklaring voor dit slecht presteren ligt in onze middeleeuwse opvattingen over de arbeidsmarkt. We gaan uit van een statische en gesloten visie waarbij loopbanen zich bij voorkeur ontwikkelen binnen één bedrijf. Daardoor benutten veel werknemers onvoldoende de kansen die zich voordoen.

Free to work schetst niet alleen de problemen maar reikt ook oplossingen aan voor het beleid, de bedrijven en de werknemers. Het boek is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het bijzonder voor degenen die op een bewuste manier bezig zijn met hun beroeps- en levensloopbaan. Het kan hen helpen meer doordachte keuzes te maken.

 Blader hier door het inkijkformulier.

De pers over Free to work

'Een erg lezenswaardig boek.'
Geert Noels, Trends

Free to work is een warm pleidooi voor een positieve benadering van onze arbeidsmarkt, ingegeven door zijn liefde voor de welvaart in onze samenleving. Met dit boek gooit Jan Denys een welkome knuppel in het hoenderhok.’
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk

‘Een must read voor iedereen, van beleidsmaker en analyst tot doorsnee burger.’
Johan Van Overtveldt, algemeen directeur van VKW, het Ondernemersplatform 

‘Een uitdagend en inspirerend boek dat alle betrokkenen op de arbeidsmarkt voor hun verantwoordelijkheid plaatst.  Niemand ontspringt de dans, ook de individuele werknemer niet.’
Filip Tilleman, advocaat en partner Tilleman en van Hoogenbemt Advocaten

‘Men hoeft niet altijd in te stemmen met Jan Denys. Maar het is heel goed dat hij er is: een eersterangswatcher van onze arbeidsmarkt, bewogen door een betrachting die ik absoluut deel en die na de crisis zo mogelijk nog belangrijker is geworden - die om alle talent te mobiliseren.’
Jan Smets, directeur Nationale Bank en ondervoorzitter Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.